Nämnderna i Flens kommun har varje år ett effektiviseringskrav på 0,6 procent och hälften av det, 2,9 miljoner, avsätts för sociala investeringar. De senaste åren har inte de avsatta pengarna renderat i några sociala investeringar, nu vill de fyra allianspartierna i Flen att medlen öronmärks.

– Det vi vill ska ske är att den psykiska ohälsan bland unga minskar och att det ska bli färre hemmasittare. Det är målet med våra satsningar, sedan tror jag att barn-, utbildnings-, och kulturnämnden är bättre att tala om vilka åtgärder som skulle kunna göras, säger oppositionsrådet Emma Dahlin (M).

Förslaget är att barn-, utbildnings-, och kulturnämnden ska få uppdraget i samarbete med socialnämnden. Alliansen poängterar att det rör sig om pengar som redan finns i budgeten.

– Vi vill att man skippar att sätta av pengarna till ett konto och istället säger vad vi vill göra med dem. Det här har funnits på agendan, nu blir det ett tydligt uppdrag och avsätts resurser och det är en bra förutsättning för att det ska hända någonting, säger Roger Tiefensee (C).

Allianspartierna vill vidare att förslaget från S, V och MP om satsningen på en miljon till barn-, utbildnings-, och kulturnämnden för att öka antalet ekologiska livsmedel avslås. I stället vill man att socialnämnden ska få en ramökning med 1,15 miljoner för att täcka ökade måltidskostnader och att 450 000 kronor ska satsas på att öka andelen livsmedel från lokala producenter.

Kommunfullmäktiges ledamöter kommer att ta ställning till förslagen under sammanträdet den 26 september.