Nyligen beslutade samhällsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov för Tisteln 2, belägen på Tegelvägen bakom Willys.

– Willys och den här byggnaden har samma fastighetsägare, förklarar Eduardo Llanos, byggnadsinspektör vid Fens kommun.

– Jysk och Willys finns under samma paraply, fyller Mikael Larsson i.

Artikelbild

Både Llanos och Larsson förväntar sig snabba ryck.

– Min förhoppning är att butikerna kan öppna våren 2019, säger Mikael Larsson.

– Det ska vara klart innan sommaren, har jag hört, berättar Eduardo Llanos.

Enligt handlingarna från Flens kommun har fastighetsägaren beviljats bygglov för att bygga till en lagerlokal, att riva andra delar (både på norra och södra fasaden), att ändra verksamheten från lager till affärslokaler samt att sätta upp skyltar och vepor.

Artikelbild

– Tillbyggnaden är på 720 kvadratmeter, konstaterar Eduardo Llanos.

Det finns gott om presumtiva parkeringsplatser på det just nu inhägnade området. Men den frågan kommer att behandlas separat av kommunen.

I beslutet står även att kommande rivning, tillbyggnad och ändring av verksamheten inte kommer att förorsaka störningar eller påverkan i närområdet.

– Nya butiker är mycket positivt för Flen, speciellt om de har generösa öppettider, säger byggnadsinspektören.

Jysk kanske inte kräver någon närmare presentation, men Jem & Fix är nog inte lika känt på våra breddgrader.

– En lågprisaffär för byggvaror, som trä, spik och skruv. Det finns redan en sådan butik i Katrineholm, säger Mikael Larsson.

Fastighetsägaren har även tidigare visat intresse för den övergivna fabriken på Tegelvägen, i folkmun kallad Kefa-huset.

– Färgfabriken blev uppköpt av ett finskt företag var på verksamheten flyttades till Nykvarn. Men lokalerna har inte stått och förfallit, berättar Mikael Larsson som dock håller med om att ser lite ödsligt ut på utsidan med ogräs och buskar som spridit sig.

För Flen torde etableringen av två mindre varuhus medföra nya arbetstillfällen.

– Det finns gott om folk här som behöver en anställning, säger Mikael Larsson.

Vi har sökt etableringsavdelningen på Jysks huvudkontor i Sverige.