Vid bebyggelsen vid Åbo, några kilometer sydöst om Hälleforsnäs, har Trafikverket en omlastningsplats för makadam från spårbytet mellan Eskilstuna och Flen. Det var när en förare i lastmaskin arbetade på omlastningsplatsen i söndags eftermiddag, som maskinen plötsligt började sjunka, så mycket att maskinen körde fast och behövde bogsering för att dras därifrån. Strax efter började också marken runtomkring lastmaskinen ge med sig och spricka i stora håligheter, med följden att fler massor i närheten sjönk jordskredslikt. Inga skador uppstod på maskinen.

Trafikverket uppskattar att omkring 700 ton jordmassor sjönk. I sin händelserapport till Flens kommun skriver Trafikverket "massorna sjönk med sådan kraft att även vägen (grusväg) intill påverkades av sprickbildning, håligheter och förhöjningar".

Verket har undersökt platsen och skriver att platsen förefaller kraftigt underminerad. En bäck som går under järnvägen har fått flödet tilltäppt av ett bäverdämme. Dämmet har skapat en sjö eller våtmark, varifrån vatten trängt tillbaka genom banvallen och strilat ut vid Trafikverkets omlastningsplats. Det finns risk, konstaterar Trafikverkets geotekniker, att banvallens stabilitet kan påverkas och vattnet måste bort.

Artikelbild

| Träden ligger som plockepinn i området intill spårområdet.

– Genom att marken sprack upp och gav med sig på det där sättet var det vår reaktion, att banvallen kunde ge med sig, säger Carolina Lindgren, delprojektledare på Trafikverket.

Eftersom tågtrafiken på sträckan är avstängd just för spårbytet, finns det ingen fara att banvallen ska ge vika när någon åker på den, och Trafikverket kommer att åtgärda problemet innan spåret öppnar för trafik igen, säger Carolina Lindgren.

För att få stopp på vattnets färd genom banvallen började man på torsdagen riva bäverdämmet, vilket får göras under den här tiden på året. Bävrarnas bo får inte rivas och förhoppningen är att de ska bygga sitt dämme någon annanstans, när järnvägsdämmet nu rivs. Andra åtgärder Trafikverket kommer att göra är att forsla bort åtkomliga massor och ta prover på bäckvattnet nedanför platsen, eftersom man befarade att rasmassorna kan ha förorenat vattnet. Större delen av rasmassorna har forslats bort, annat får ligga kvar, och ytan där raset skedde återställs och täcks med sand eller matjord där växter kan planteras.