Utbud:
I den här kategorin kommunicerar du med en helsida i Södermanlands Nyheter. Målet med utbudsannonseringen är att locka kunden till din butik och att besöket leder till försäljning.
För att lyckas är det klokt att se till så att utbuds- och varumärkesannonsering samstämmer.

Kategorin för Utbud är en printannons i formatet helsida. Den publiceras i Södermanlands Nyheter. Priset är 10.000 kr exkl. moms.


Bidragen bedöms utefter en skala på 1-5 av:

  • Annonsen lockar till köp (köpa till följd av eller snitt på alla action)
  • Annonsen gör mig positivt inställd till annonsören
  • Annonsen är nytänkande och kreativ i sin utformning (originell)
  • Annonsen gör det enkelt att uppfatta vem som är avsändaren (avsändaridentitet)
  • Annonsen är lättbegriplig

 

Vinnaren är
Av alla tävlingsbidrag utses 3 nominerade varav 1 vinnare

1:a pris är en helsida i Södermanlands Nyheter

2-3:e pris är en kvartsida i Södermanlands Nyheter.

 

Röda tråden:
Kommunicera med dina kunder i flera kanaler. I denna kategori bedöms hur du använder olika mediers styrkor för att få ut maximal effekt på din annonsering. Under max 10 dagar genomför du en kampanj som innehåller både print- och digital närvaro. Juryn bedömer kreativitet, copy, bildspråk och givetvis din förmåga att behålla den röda tråden genom alla annonser.Kategorin för Röda tråden är en printannons i formatet helsida (publiceras i Södermanlands Nyheter) samt vårt Digitala paketet Medium*.
Priset är 14.000 kr exkl. moms.

Bidragen bedöms utefter en skala på 1-5 av:

  • Kampanjen gör mig positivt inställd till annonsören
  • Kampanjen är nytänkande och kreativ i sin utformning
  • De olika delarna i kampanjen gör det enkelt att uppfatta vem som är avsändaren
  • Kampanjen är lättbegriplig
  • De olika delarna i kampanjen håller ihop väl när det gäller budskap och det finns en tydlig "röd tråd"

Vinnaren är
Av alla tävlingsbidrag utses 3 nominerade varav 1 vinnare

1:a pris är en helsida i Södermanlands Nyheter samt vårt Digitala paket Medium*

2-3:e pris är en kvartsida i Södermanlands Nyheter samt vårt Digitala paket Small*

 

*Digitalt paket Medium
Innehåller 35.000 annonsvisningar under 7 dagar i våra digitala kanaler. Prata med din säljare om placeringar och format.


*Digitalt paket Small
Innehåller 20.000 under 5 dagar. Prata med din säljare om placeringar och format.