Den första motionen handlar om rätten till deltid och motionären Inger Fredriksson (C) lyfter fram att det blir allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän. "Räddningstjänsten är ett kommunalt ansvar. Därför är det viktigt att kommunen har en välvillig inställning till de anställda som vill arbeta deltid och rycka in och ut som komplement till den vanliga tjänsten" skriver hon i motionen. Centerpartiet yrkar därför på att Katrineholm uppmuntrar kommunanställda och ger dem praktiska möjligheter att engagera sig som deltidsbrandmän.

– Det är ett sätt att öka beredskapen. Det är inga orimliga krav, det handlar om att rädda liv och egendom, men majoriteten vill avslå motionen, sade Fredriksson under kf-sammanträdet.

– Jag är säker på att kommunen är välvilligt inställd till deltidare, men då behöver man ett jobb man kan gå ifrån. Börjar det brinna i Julita och jag är lärare är det inte bara att springa, sade Lars Härnström (M).

Motionen avslogs och samtliga ledamöter i C och MP reserverade sig mot beslutet.

I nästa motion yrkade Inger Fredriksson (C) på att "Katrineholms kommun tillsammans med Västra Sörmlands räddningstjänst tar fram en aktuell förteckning av de resurser som finns att sätta in på landsbygden som komplement till ordinarie beredskap.”

Sedan motionen skrevs har Västra Sörmlands räddningstjänst tecknat avtal med Maskinringen Sörmland vilket Fredriksson tycker är en god början.

– Det viktigast är att beredskapen är klar och att vi vet var extrahjälpen finns.

Fredrik Ahlman (M), som själv arbetar inom VSR, hade med sig en hälsning från förbundschef Anette Lundin och räddningschefen Mattias Gårdholt.

– Så här välförberedda inför sommaren har VSR aldrig varit varit sedan det bildades 1998.