Som tidningen tidigare har rapporterat försattes energibolaget Halta hönan AB i konkurs den 10 februari vid Nyköpings tingsrätt på bolagets företrädares begäran. 

Bolaget, som tidigare hette Gimmersta energi, drev fjärrvärmeanläggningar i bland annat Julita och Valla, men vid konkursutbrottet bedrevs ingen verksamhet. Detta då fjärrvärmeverksamheten har förts över till ett nytt bolag, Gimmersta Agrovärme, som till hälften ägs av Lantmännen.

Bolagets ägare Robert Liljekvist uppgav för tidningen att konkursen berodde på en flera år gammal tvist  som uppstod i samband med att en panna i Valla byggdes. Arbetet blev inte slutfört, då företaget som byggde pannan gick i konkurs.

Innan konkursen skickades en faktura till dåvarande Gimmersta energi, enligt Liljekvist. Denna fordran såldes i sin tur vidare till ett annat bolag som vann tvisten i domstol.

Det föranledde konkursbeslutet, men nu har det skett en vändning. Via juridiskt ombud kommer Robert Liljekvist att överklaga konkursen till Svea hovrätt.

– När vi summerade det hela är bolaget inte på obestånd, och vi har löst skulden. Det finns en uppgörelse och jag vill inte kommentera det ytterligare, säger Liljekvist.

För konkursförvaltare Hanna Ericson, på advokatfirman Delphi, innebär överklagan att hon i viss mån kommer att avvakta.

– Jag kommer bara att vidta de mest nödvändiga åtgärderna, som exempelvis att besvara diverse frågor från borgenärer och upprätta konkursbouppteckningen, säger hon.