– Vi tar detta på väldigt stort allvar.

Det säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om coronaviruset och om en möjlig spridning till Sverige och Katrineholm.

För att höja kommunens beredskap ska en pandemiplan tas fram, som i sin tur ska samordnas med regionens och länsstyrelsens planer. 

Detta informerades politikerna i kommunstyrelsen om på sammanträdet i onsdags. 

En tjänstemannagrupp som möts regelbundet ansvarar för arbetet. Det handlar bland annat om att se över beredskapen inom äldreomsorgen, men också om andra kommunala verksamheter. Vid smittspridning finns dels risken att många ur personalen blir sjuka och borta från jobbet, dels att just äldre drabbas särskilt hårt.