Katrineholm. Domkapitlet har tillstyrkt bifall till Stora Malms församlings ansökan att få försälja komministerbostället Laggarhult.

Västra Vingåker. En instruktionskurs i gymnastik hölls på torsdagen i Kyrkskolan för Västra Vingåkers lärarepersonal. Instruktionskursen leddes av gymnastikinspektören major E. von Plomgren, vilken gav en hel del goda råd till lärarna för gymnastikens utveckling. Läraren Hj. Kihlberg höll i samband med kursen en uppvisning med en avdelning elever.

Föredrag med skioptikonbilder håller på tisdag 8,15 om "Det stora världskriget och fridsriket" av sjömanshemsföreståndaren Joh. Lundell från Lysekil.

Kort och gott. Stockholms folkmängd vid senaste årsskiftet har av stadens statistiska kontor beräknats till 408,792 med ökning av 10,153 eller 2,5 procent.

Från allmänheten. Det blir strax vår igen och ljust och soligt. När jag ser solen smälta snön, kommer jag att tänka på viljekraften. Det är svårt att fatta vilken kraft, vilken oerhörd vilja till liv det måste ligga bakom det eviga skapandet.

Låt oss taga lärdom av naturen!

Ett viljelöst ögonblick kan förinta våra bästa föresatser. Stärken viljan och förnyelsekraften, ty vad bleve det av skapelsen utan den ständigt pånyttfödanden kraften.

(Vågbrytning)