Insändare Reflektion på insändaren ”Det satsas på bilismen” publicerad 26/8

Till dig cyklist som gnällde över att Katrineholms kommun inte tog hänsyn till er cyklister. Med tanke på hur många cyklister i Katrineholm tror sig vara odödliga så förstår jag ditt gnäll, för vem anser inte att det är en självklarhet att slänga sig ut över ett övergångsställe på cykel utan att se sig om gärna med en mobil i handen också.

Nu vill jag bara tala om för dig att lagar och regler gäller även cyklister, här kan du läsa vad Transportstyrelsen säger gäller: "Övergångsställe, det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen." Läs och förstå....så kanske det blir enklare för dig.

Bilist