Signerat av Alex Voronov Det blir ingen rondell i det ökända Hammarbykorset utanför Eskilstuna på minst tre år, berättar Eskilstuna-Kuriren på nyhetsplats. Trafikverket anser att det behövs mer tid för att kartlägga, planera och bestämma sig för hur man ska ha det – och få pengar till det från regionbudgeten. Under tiden ska myndigheten höja säkerheten i korsningen genom att flytta hastighetsskyltar, bygga refuger och förbättra belysningen.

För all del, den byråkratiska processen tar tid. Men nog borde Trafikverket ha kunnat hantera det fortare än på tre år och ha varit snabbare ur startgroparna. Det är både dyrare och mer trafikstörande att i stället för att göraen ombyggnad göra två, en mindre nu och en större om tre år.

Även cykellösningen är under all kritik. För att höja säkerheten vill Trafikverket sätta upp grindar på cykelvägen på båda sidor.

Detta är ett oskick och ett notoriskt sådant. När möten mellan cyklister och bilister ska trafiksäkras är det allt för ofta cyklister som får anpassa sig. I det här fallet måste de stanna och kanske kliva av cykeln för att kunna passera grindarna.

Att göra det trafiksäkra mötet bekvämt för cyklisten tycks vara en icke-fråga för Trafikverket. Men det hade gått att göra enkelt, relativt billigt och utan problem för biltrafiken.

Glöm grindarna! Eftersom bilarna ändå måste stanna i korsningen kan man få dem att sänka hastigheten något tidigare, före cykelbanan, med hjälp av skyltning, fartgupp eller stopplikt eller kombinationer av dessa lösningar. Cyklisterna hade kunnat ha företräde i korsningen vilket de för övrigt hade innan cykelbanan byggdes och de cyklade på vägen. Gång- och cykelbanan hade kunnat flyttas närmare vägen och läggas i en refug.

Ansvariga på Trafikverket måste ändra sitt förhållningssätt till cykling. Men det behövs även en attitydförändring i de allra flesta kommuner. På tjänstemannanivå i Eskilstuna finns insikten om att det måste vara bekvämt att ta sig fram på cykel för att folk ska cykla. Men inga Eskilstunapolitiker i ansvarig ställning är drivande i cykelfrågorna, som lobbar för cykling och försvarar cyklisternas intressen i möten med aktörer som Trafikverket.

Frågan dog när Miljöpartiet lämnade majoriteten.